گروه پژوهشی اکینچی

دیدگاه های خود را به شماره 3000141411 پیامک کنید

به لطف حضرت حق و تلاش های دانشجویان عزیریم آقایان مهندس مبشری و مهندس خسروی وبلاگ گروه پژوهشی اکینچی به وبسایت تغییر يافت. با سپاس از اين دوستان، لطفا از وبسایت اکینچی به آدرس زیر دیدن فرمایید.

http://www.akinchi.ir

+ نوشته شده در  جمعه هشتم آذر ۱۳۹۲ساعت 21:24  توسط گروه پژوهشی اکینچی  | 

شانزدهمین شماره گاه نامه تحلیل اقتصادی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبيعی استان آذربايجان شرقی

عنوان: پایش آثار اقتصادی سیاست های کشاورزی راهکاری برای مدیریت بهینه منابع در بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی 

تهیه: شهنوازی

برای دانلود اینجا را کلیک نمایید.

درصورتیکه مطالب قابل دانلود نباشند، شماره آنها را ایمیل نمایید تا فایل های مربوطه ارسال گردند.

برای مطالب مربوط به قسمت گاه نامه تحلیل اقتصادی مراجعه نمایید.

+ نوشته شده در  شنبه دوم آذر ۱۳۹۲ساعت 15:13  توسط گروه پژوهشی اکینچی  | 

پانزدهمین شماره گاه نامه تحلیل اقتصادی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبيعی استان آذربايجان شرقی

عنوان: الگوی اسلامی-ايرانی توسعه اقتصادی بخش کشاورزی استان آذربايجان شرقی (الگوی تابا)

تهیه: شهنوازی

برای دانلود اینجا را کلیک نمایید.

درصورتیکه مطالب قابل دانلود نباشند، شماره آنها را ایمیل نمایید تا فایل های مربوطه ارسال گردند.

برای مطالب مربوط به قسمت گاه نامه تحلیل اقتصادی مراجعه نمایید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم آبان ۱۳۹۲ساعت 17:8  توسط گروه پژوهشی اکینچی  | 

چهاردهمین شماره گاه نامه تحلیل اقتصادی مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربايجان شرقی

عنوان: کشاورزی و امنیت غذایی

تهیه: شهنوازی

برای دانلود اینجا را کلیک نمایید.

درصورتیکه مطالب قابل دانلود نباشند، شماره آنها را ایمیل نمایید تا فایل های مربوطه ارسال گردند.

برای مطالب مربوط به قسمت گاه نامه تحلیل اقتصادی مراجعه نمایید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم آبان ۱۳۹۲ساعت 17:5  توسط گروه پژوهشی اکینچی  | 

661- مقاله با عنوان An Economic Evaluation of Iranian Horticultural Research and Extension Policy

نویسندگان: حسینی و شهنوازی

برای دانلود اینجا را کلیک نمایید.

درصورتیکه مطالب قابل دانلود نباشند، شماره آنها را ایمیل نمایید تا فایل های مربوطه ارسال گردند.

برای مطالب مربوط به قسمت مقالات ارزیابی R&D مراجعه نمایید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم مهر ۱۳۹۲ساعت 20:43  توسط گروه پژوهشی اکینچی  | 

660- نحوه محاسبه نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه

تهیه: شهنوازی

برای دانلود اینجا را کلیک نمایید.

درصورتیکه مطالب قابل دانلود نباشند، شماره آنها را ایمیل نمایید تا فایل های مربوطه ارسال گردند.

برای مطالب مربوط به قسمت های آمار و جزوه تجزیه و تحلیل اقتصادی سیاست های کشاورزی مراجعه نمایید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم شهریور ۱۳۹۲ساعت 16:5  توسط گروه پژوهشی اکینچی  | 

سیزدهمین شماره گاه نامه تحلیل اقتصادی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

عنوان: بررسی آثار اقتصادی فعاليتهای سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی: گامی در راستای سازماندهی و بازتعریف اقتصاد تحقیقات کشاورزی در ايران

تهیه: شهنوازی

برای دانلود اینجا را کلیک نمایید.

درصورتیکه مطالب قابل دانلود نباشند، شماره آنها را ایمیل نمایید تا فایل های مربوطه ارسال گردند.

برای مطالب مربوط به قسمت گاه نامه تحلیل اقتصادی مراجعه نمایید.

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم شهریور ۱۳۹۲ساعت 20:52  توسط گروه پژوهشی اکینچی  | 

659- ارزیابی مالی طرح پرورش بز شیری اصیل نژاد سانن و آلپاین به شیوه متمرکز در آذربایجان شرقی

تهیه: فرزین مقدم

برای دانلود اینجا را کلیک نمایید.

درصورتیکه مطالب قابل دانلود نباشند، شماره آنها را ایمیل نمایید تا فایل های مربوطه ارسال گردند.

برای مطالب مربوط به قسمت های کارآفرینی و اشتغال، ارائه و جزوه اقتصاد مهندسی مراجعه نمایید.

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم شهریور ۱۳۹۲ساعت 20:42  توسط گروه پژوهشی اکینچی  | 

658- تولید کود ورمی کمپوست

تهیه: سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی

برای دانلود اینجا را کلیک نمایید.

درصورتیکه مطالب قابل دانلود نباشند، شماره آنها را ایمیل نمایید تا فایل های مربوطه ارسال گردند.

برای مطالب مربوط به قسمت کارآفرینی و اشتغال مراجعه نمایید.

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم شهریور ۱۳۹۲ساعت 20:36  توسط گروه پژوهشی اکینچی  | 

دوازدهمین شماره گاه نامه تحلیل اقتصادی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

عنوان: آيا پیاز از فهرست محصولات عمده استان آذربایجان شرقی در حال خارج شدن است؟ تغيیری مثبت يا منفی!

تهیه: شهنوازی

برای دانلود اینجا را کلیک نمایید.

درصورتیکه مطالب قابل دانلود نباشند، شماره آنها را ایمیل نمایید تا فایل های مربوطه ارسال گردند.

برای مطالب مربوط به قسمت گاه نامه تحلیل اقتصادی مراجعه نمایید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۹۲ساعت 15:3  توسط گروه پژوهشی اکینچی  | 

657- ويژه نامه انتخاب نمونه های برتر بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی در سال 1392

تهیه: سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی

برای دانلود اینجا را کلیک نمایید.

درصورتیکه مطالب قابل دانلود نباشند، شماره آنها را ایمیل نمایید تا فایل های مربوطه ارسال گردند.

برای مطالب مربوط به قسمت آمار  و قسمت نمونه گيری مراجعه نمایید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۹۲ساعت 14:53  توسط گروه پژوهشی اکینچی  | 

یازدهمین شماره گاه نامه تحلیل اقتصادی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

عنوان: جایگاه تحقیقات کشاورزی در سیاستگذاری کلان کشور

تهیه: شهنوازی

برای دانلود اینجا را کلیک نمایید.

درصورتیکه مطالب قابل دانلود نباشند، شماره آنها را ایمیل نمایید تا فایل های مربوطه ارسال گردند.

برای مطالب مربوط به قسمت گاه نامه تحلیل اقتصادی مراجعه نمایید.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم تیر ۱۳۹۲ساعت 17:42  توسط گروه پژوهشی اکینچی  | 

656- مقاله با عنوان ارزیابی منافع اقتصادی تحقیقات بادام در ایران با استفاده از الگوی مازاد اقتصادی

تهیه: شهنوازی

برای دانلود اینجا را کلیک نمایید.

درصورتیکه مطالب قابل دانلود نباشند، شماره آنها را ایمیل نمایید تا فایل های مربوطه ارسال گردند.

برای مطالب مربوط به قسمت مقالات ارزیابی R&D  مراجعه نمایید.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم تیر ۱۳۹۲ساعت 15:1  توسط گروه پژوهشی اکینچی  | 

655- فایل اکسل ارزیابی آثار اقتصادی تحقیقات در راهنمای مسترز و همکاران (1996)

تهیه: شهنوازی

برای دانلود اینجا را کلیک نمایید.

درصورتیکه مطالب قابل دانلود نباشند، شماره آنها را ایمیل نمایید تا فایل های مربوطه ارسال گردند.

برای مطالب مربوط به قسمت مقالات ارزیابی R&D  مراجعه نمایید.

+ نوشته شده در  شنبه یکم تیر ۱۳۹۲ساعت 22:29  توسط گروه پژوهشی اکینچی  | 

654- فعالیت ها و توانمندی های مجتمع پژوهشی کاربرد پرتوهای بناب

تهیه: مجتمع پژوهشی  بناب

برای دانلود اینجا را کلیک نمایید.

درصورتیکه مطالب قابل دانلود نباشند، شماره آنها را ایمیل نمایید تا فایل های مربوطه ارسال گردند.

برای مطالب مربوط به قسمت اولویت های پژوهشی مراجعه نمایید.

+ نوشته شده در  شنبه یکم تیر ۱۳۹۲ساعت 22:3  توسط گروه پژوهشی اکینچی  | 

653- پروژه درسی با عنوان تحلیل سلسله مراتبی با هدف اولویت بندی کشت ارقام مختلف گندم دیم

تهیه: قربانی

برای دانلود اینجا را کلیک نمایید.

درصورتیکه مطالب قابل دانلود نباشند، شماره آنها را ایمیل نمایید تا فایل های مربوطه ارسال گردند.

برای مطالب مربوط به قسمت جزوه مدیریت و ریسک مراجعه نمایید.

+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم خرداد ۱۳۹۲ساعت 22:15  توسط گروه پژوهشی اکینچی  | 

652- گزارش با عنوان تعیین روش مناسب خاک ورزی در کشت نشایی پياز

تهيه: صدقی و زابلستانی

برای دانلود اینجا را کلیک نمایید.

درصورتیکه مطالب قابل دانلود نباشند، شماره آنها را ایمیل نمایید تا فایل های مربوطه ارسال گردند.

برای مطالب مربوط به قسمت پياز، مکانیزاسون و گزارش طرح تحقیقاتی مراجعه نمایید.

+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم خرداد ۱۳۹۲ساعت 22:12  توسط گروه پژوهشی اکینچی  | 

مطالب قدیمی‌تر